Menu

Kdy a co..Prezentace

Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni

konference

Pořadatelé konference se neztotožňují s obsahem diskuze, která proběhla v jejím závěru. Jednalo se o svobodné projevy mínění nad rámec práce, která byla obsahem projektu Udržitelný Vsetín, k němuž byla konference pořádána.

 

Další dokumenty