Menu

Kdy a co..Malé granty


PŘÍSPĚVKY NA JEDNORÁZOVÉ AKCE ZDRAVÉHO MĚSTA


 • tématické okruhy:
  • podpora jednotlivých akcí nebo uzavřené série akcí neziskových organizací, které jsou v souladu s cíli projektu Vsetín – Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života.
 • vyhlášení:
  • obecně se počítá s 31.1. a 30.4. - grantové řízení je dvoukolové, v případě nevyčerpání všech finančních prostředků může být vyhlášeno i 3. kolo
 • uzávěrka:
  • maximálně 1 měsíc po vyhlášení (tj. 28.2. a 31.5.).
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.)
  • materiál (pouze materiál přímo související s danou akcí)
  • úhradu cestovních náhrad stanovených zákonem 119/1992 Sb
 • spolufinancování:
  • příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel a maximálně 10.000 Kč
 • dokumenty: