Menu

Kdy a co..Grant na pracovníka

PODPORA ROZŠÍŘENÍ AKTIVIT NNO - GRANT NA PRACOVNÍKA


 • tématické okruhy:
 • vyhlášení:
  •   obec ně v termínu 1.6.
 • uzávěrka:
  • maximálně do 1 měsíce od vyhlášení (30.6.), nebudou-li prostředky rozděleny v 1. kole, bude se po domluvě SPKP, Města Vsetína a Úřadu práce vyhlašovat další kolo
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • úhradu mzdových nákladů spojených se zřízením a zachováním společensky účelného pracovního místa
 • spolufinancování:
  • mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele, a to až do výše 100% těchto nákladů, maximálně 15.000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu 6-12 měsíců
 • dokumenty: