Menu

Kdy a co..Dofinancování projektů

Co se týče dofinancování projektů podpořených jinými institucemi, příspěvky se poskytují do výše 30% celkových nákladů projektu. V případě projektů s rozpočtem do 100.000 Kč lze podat žádost o dofinancování až po schválení dotace od jiné instituce. V případě projektů s rozpočtem nad 100.000 Kč doporučujeme předem předložit připravovaný projektový záměr Radě města Vsetín ke schválení, a to ještě před podáním projektu. Projektový záměr by měl odpovídat Strategickému plánu města nebo Plánu zdraví a kvality života. Po schválení projektu jinou institucí již lze požádat o dofinancování.