Menu

Kdy a co..Příspěvky na dopravu

 • forma příspěvku:
  • částečný příspěvek na dopravu pro neziskové organizace a partnery projektu Zdravé město působící na území města Vsetína
 • podávání žádostí:
  • průběžně po celý rok
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • dopravní náklady spojené s veřejně prospěšnou činností těchto organizací, a které jsou fakturovány dopravcem
 • spolufinancování:
  • do výše 50% nákladů na dopravu
  • při dopravě městským vozidlem Peugeot Boxer příspěvek maximálně do výše 5.000 Kč pro jednu organizaci v kalendářním roce, v jiných případech do 10.000 Kč.
 • dokumenty: