Menu

Kdy a co..Ostatní příspěvky

Radu Města Vsetín lze celoročně požádat o jakýkoli příspěvek na cokoli (na rozdíl od výše zmíněných schémat neexistuje zatím téměř žádné omezení, kromě výše finančních prostředků v rozpočtu Města). Finanční příspěvek lze poskytnout především v případě nenadálé události. Vzor žádosti a formulář vyúčtování naleznete zde.