Menu

Kdy a co..Rozvojový grant

PODPORA POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO ČLENY DO 18 LET

 • tématické okruhy:
  • podpora pořízení sportovního a tréninkového vybavení pro členy sportovních neziskových organizací ve věku do 18 let
 • vyhlášení:
  • obecně se počítá s 28.2. - grantové řízení je jednokolové
 • uzávěrka:
  • 31.3.
 • finanční příspěvek lze poskytnout na:
  • materiál
 • spolufinancování:
  • příspěvek může činit nejvýše 70% výdajů žadatele na jednotlivý účel a maximálně 50.000 Kč
 • počet žádostí:
  • za členy žadatele podává pouze 1 žádost příslušný oddíl žadatele
 • dokumenty: