Menu

Kdy a co..O nás

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. byla založena v roce 2004 za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. To vše se zaměřením na všechny oblasti života komunity, zahrnující např. oblast rozvoje lidských zdrojů, sociální problematiku, prevenci sociálně-patologických jevů, zaměstnanost, životní prostředí, kulturní aktivity, vzdělávání, regionální rozvoj.

Činnost SPKP Vsetín o.p.s. zastupují následující tři pilíře: