Menu

Kdy a co..Aktuální kampaně

Dny bez úrazů

Hlavním cílem kampaně je zajímavou formou informovat o tom, jak správně předcházet úrazům, zejména v dopravě, ale také v domácnosti, ve školách atp. Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci zaměřenou na prevenci úrazů v ČR.

Radnice zdravým měst Dny bez úrazů každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou prevence úrazů z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy, místní firmy, apod.)


Historie Dnů bez úrazů ve Vsetíně a průběh kampaně v roce 2007, 2008, 2009 a 2010.