Menu

Kdy a co..Aktuální kampaně

Evropský týden mobility

Evropský den bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názevm Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září.

Historie Evropského týdne mobility ve Vsetíně a průběh kampaně v roce 2007 a 2008

Již známe program letošního ročníku zaměřeného na téma: "Udržitelná doprava." Co všechno je pro vás připraveno, se můžete dozvědět zde.