Menu

Kdy a co..Aktuální kampaně

Česko proti chudobě

Kampaň Česko proti chudobě usiluje o vyvoální zájmu a aktivního přístupu české veřejnosti, politiků a médií k otázkám boje proti globální chudobě a plnění programu Rozvojových cílů tisíciletí.

Touto kampaní se české nevládní a neziskové organizace připjily k mezinárodní akci proti chudobě. Kampaň realizuje koalice českých nevládních a neziskových organizací, které pracují na poli humanitární a rozvojové pomoci, vzdělávání a osvěty, zabývají se otázkou mezinárodního obochodu a zadlužení, problematikou gender a životním prostředím.

Oficiální stránky kampaně Česko proti chudobě www.ceskoprotichudobe.cz