Menu

Kdy a co..Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska je výstupem stejnojmenného projektu, který společnost realizuje od roku 2006. Jeho hlavní část vznikala v roce 2007 na základě činnosti jednotlivých pracovních skupin projektu. Výsledný komunitní plán je souborem cílů a opatření vedoucích k efektivnímu systému sociálních služeb a přídavné péče na Vsetínsku.

Tvorby plánu se účastnili jak odborníci z oblasti sociálních služeb a péče poskytovatelé služeb, tak i politická reprezentace a veřejnost. Jedná se tedy o formu komunitní práce tj. rozhodování o věcech veřejných zapojováním veřejnosti, které se oblast sociálních služeb bezprostředně týká a zejména na jejich potřeby má reagovat.

Blíže se o procesu komunitního plánování sociálních služeb můžete dovědět na stránce projektu. Aktuální Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska si můžete stáhnout zde.