Menu

Kdy a co..Zdravotní plán města Vsetína

Základem pro tvorbu Zdravotního plánu města Vsetína byl vládní program "Zdraví 21 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky" a program "Health 21" Organizace spojených národů (OSN).
Zpracováním plánu se zabývala odborná pracovní skupina složená ze zástupců organizací a sdružení zdravotního, sociálního a vzdělávacího zaměření:
  • Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
  • Státní zdravotní ústav
  • Krajská hygienická stanice
  • Střední a vyšší odborná zdravotnická škola Vsetín
  • Zdravá škola Luh
  • Nemocnice Vsetín
  • a další organizace
Tato pracovní skupina se zaměřila na 8 cílů, které se nejvíce vztahují ke konkrétním problémům občanů v našem městě a jsou též v souladu s krajskými prioritami. Tyto cílou byly dále rozpracovány na jednotlivé aktivity. Zdravotní plán města Vsetína vzalo zastupitelstvo města na vědomí 16. prosince 2008.

Zdravotní plán města Vsetína si můžete stáhnout zde. Bližší informace vám podá Ing. Petr Kozel.