Menu

Kdy a co..Akční plán zdraví a kvality života

Akční plán zdraví a kvality života města Vsetína (dále jen Akční plán) je souhrnem podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý trvale udržitelný rozvoj města. Akční plán odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).

Prioritní oblasti Akčního plánu zdraví a kvality života města Vsetína:
  • A Životní prostředí/Doprava
  • B Zdravý životní styl/Sociální oblast
  • C Vzdělání a výchova
  • D Volný čas/Kultura/Sport
  • E Podnikání/Zaměstnanost
  • F Veřejná správa/Strategický rozvoj
  • G Prevence sociálně patologických jevů
Akční plán je neustále k dispozici v internetové softwarové aplikaci Dataplan.