MenuO projektu

Název projektu:
„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání – prosperita“


Financování projektu:
Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Grantový projekt číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00328

Předkladatel / příjemce dotace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Rozpočet: 5.038.345,92 Kč

Harmonogram: červenec 2009 - červen 2011

Obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci) a za pomoci vytvoření partnerství mezi vybranými institucemi v místě ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů v okrese Vsetín. Díky tomuto partnerství je poskytnut komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhají v regionu řešit různými formami problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce i ve společnosti.