MenuO projektu

Projekt reflektuje na potřebu zkvalitnění služeb a úrovně komunikace MěÚ Vsetín, bank, pojišťoven a dalších institucí ve vztahu k osobám se speciálními komunikačními poruchami. Tyto osoby často nejsou schopny při jednání překonat bariéry svého handicapu. Myšlenkou projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst na MěÚ Vsetín na pozici facilitátorů, jejichž posláním bude asistence při jednání osob se zdravotním postižením s městským úřadem při řešení záležitostí v kompetencích MěÚ Vsetín. Před vytvořením těchto nových pracovních pozic proběhne pro vybranou skupinu zájemců o zaměstnání 6 měsíční vzdělávací program zaměřený na specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením v kontextu sociálně facilitačních dovedností. Cílem projektu (mimo řešení zaměstnanosti v regionu Vsetínsko) je tedy usnadnění komunikace mezi úředníky MěÚ Vsetín a osobami se zdravotním postižením a udělat tak další pomyslný krok k odstranění bariér v jejich každodenním životě.

Termín zahájení projektu: 1. července 2010
Termín ukončení projektu: 30. června 2012         

Rozpočet projektu: 3.118.740,-- Kč