MenuO projektu

Hlavním cílem projektu realizovaného Lískou je zvýšení informovanosti občanů Zlínského kraje o životním prostředí a posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně prostřednictvím kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které v různých formách realizuje profesionální síť vzdělávacích, poradenských a informačních center.

Projekt bezprostředně navazuje na aktivity projektu Zelená pro Zlínský kraj (OPRLZ 2006-2008) a sítě SEV a ekoporaden ve Zlínském kraji a naplňuje priority Koncepce EVVO ve Zlínském kraji a Akčního plánu EVVO ve Zlínském kraji na rok 2008 až 2010. Cíle projektu budou partnery naplňovány prostřednictvím aktivit členěných do čtyř modulů.

Celkový rozpočet projektu: 7.370.800 Kč
Podpora ze SFŽP: 5.458.000 Kč, tj. 74%

Bližší informace o projektu hledejte zde, nebo na následujícím odkazu