Call centrum je fyzické místo kde pracovníci odbavují hovory s určitou tématikou. Může se jednat o ddělení firmy nebo o specializovanou společnost, která poskytuje služby formou oursourcingu. Jedná se o velmi dynamický obor, který vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Lákání investorů tohoto typu, tedy pro tzv. centra sdílených služeb, je jednou z priorit agentury CzechInvest. Tento projekt si klade za cíl vyvinout efektivní vzdělávací program, který by spolu s nabídkou vhodných prostor přilákal investory na kvalifikovaou pracovní slíu do regionů s vyšší nezaměstnaností. Projekt obsahuje komplexní vzdělávací program včetně výcvikového simulátoru a také část věnovanou aktivní nabídce vycvičených osob na trh práce. Aktivity projektu jsou vyvíjeny ve dvou regionech České republiky na Vsetínsku a Chomutovsku.

Projekt značnou měrou přispívá k aktivnímu zapojen a motivaci občanů evidovaných na úřadu práce, zejména pak odbourává jejich osobní či profesní bariéry přístupu na trh práce, jehož absorpční kapacita je v regionu Vsetínska velmi omezena.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních zkušeností, skupiny žen matek vracejících se na trh práce, ale také osob nad 50 let se zájmem o doplnění své kvalifikace a zvýšení hodnoty na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby se hom mohly účastnit také osoby s omezenou pracovní schopností či tělesným handicapem.

Kurz operátor call centra je koncipován takovým způsobem, aby se lidé naučili aktivně naslouchat, zpracovávat dostupné informace, které budou předávat volajícímu, a také aktivně vstupovat do hovoru při nabídce ostatních služeb, jež call centrum potenciálně může nabízet. Absolvenit tohoto kurzu budou mít také základy telemarketingu.

Pří vývoji metodiky vzdělávacího kurzu operátor call centra bylo vycházno ze zkušeností získaných zahraničními konzultanty z města Endesche, kde byla také identifikována základní idea projektu Call Center Region.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.