O projektu

Hlavní myšlenkou projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje bylo vytvoření funkčního regionálního rozvojového partnerství, které umožní efektivně využívat finanční zdroje poskytované Evropskou unií.

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. byla v projektu partnerem Zlínského kraje pro neziskový sektor okresu Vsetín a její role spočívala především v komunikaci mezi Krajským úřadem Zlínského kraje a neziskovými organizacemi působícími v okrese Vsetín.

Pro zvýšení absorpční kapacity neziskových organizací byly připraveny vzdělávací aktivity, akreditovaná školení, informační servis, poradenská a konzultační činnost.

SPKP Vsetín o.p.s. realizovala projekt Partnerství od září 2006 do listopadu 2007 s rozpočtem 808 045 Kč.

Blíže se o celém projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje může seznámit na stránkách projektu www.novastrategiezk.cz.

Děkujem všem partnerům a organizacím, kteří se zapojili do aktivit našeho projektu!


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.