O projektu

Realizace projektu " Správci" byla zahájena 1. dubna 2006 a ukončena 31. března 2008.

Svým zaměřením projekt spadá do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, konkrétně pak do opatření 1.1 - Posílení aktivní polity zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Rozpočet projektu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Náklady na celý projekt činí 2.720.111,20 Kč, z toho veřejné spolufinancování (příspěvek ESF a státního rozpočtu ČR) je 2.223.812,20 Kč (82,12%) a soukromé spolufinancování (partnerské organizace a Město Vsetín) 486.300,-- Kč (17,88%).

Projekt je zaměřen na zájemce a uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní popřípadě ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností. Podmínkou pro zapojení do projektu je zařazení v evidenci úřadu práce. Projekt nabízí těmto osobám možnost svou současnou situaci začít řešit.

Prostřednictvím projektu je uchazečům nabídnut rekvalifikační kurz se zaměřením na správu nemovitostí, který zahrnuje několik vzdělávacích modulů řešících problematiku provozu, údržby a pronajímání nemovitostí včetně přilehlých prostranství. Rekvalifikační kurz je určen pro 30 uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce.

Další pokračování pojektu spočívá ve vytvoření 7 pracovních míst po dobu 19 měsíců. Tato pracovní místa jsou vytvořena u partnerských organizací, které do projektu vstupují. Jedná se o vsetínské základní školy (5 organizací), Turistický oddíl mládeže, středisko Vsetín a Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín. Mzdové náklady související s vytvořenými pracovními místy jsou zahrnuty v rozpočtu projektu, přičemž 75% těchto nákladů je hrazeno z veřejných zdrojů (ESF a státní rozpočet) a zbylých 25% je hrazeno z vlastních zdrojů partnerských organizací.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.