MenuO projektu

ZDROJ FINANCOVÁNÍ:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – Sociální integrace a rovné příležitosti – Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

HLAVNÍ CÍL:

Zkvalitnit a zefektivnit řídící procesy uvnitř organizací poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku prostřednictvím vzdělávání jejich manažerů a v důsledku toho i zkvalitnění a zefektivnění služeb poskytovaných klientům organizací.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

1)Realizace vzdělávacího kurzu

Vybraný kurz určený manažerům sociálních organizací bude zúčastněné vzdělávat především v manažerských dovednostech – např. strategické řízení, právo, finanční řízení, vedení lidí a řízení lidských zdrojů, marketing atd.

2)Manažerská supervize
Bude praktickým doplněním vzdělávacího kurzu. Jednotlivé organizace se budou s pomocí externího experta snažit do svého fungování zavést potřebné změny k zefektivnění svého provozu.

OBDOBÍ REALIZACE: červen 2009 – prosinec 2010

ROZPOČET PROJEKTU: 2,2 milionu KčProjekt Správným směrem ke kvalitě v sociálních službách – vzdělávání manažerů neziskových organizací je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.