O projektu

Dalším členem rodiny projektů na podporu zaměstnanosti na území města Vsetína je projekt "Vstávat, jde se do práce! Administrativní pracovník".

Jde o vzdělávací projekt jehož principem je rekvalifikace 35 uchazečů o zaměstnání pro pozici administrativního pracovníka. Šanci na zaměstnání dostali absolventi SŠ a VŠ a ženy po mateřské dovolené, tedy skupiny, které jsou v rámci trhu práce nejvíce ohroženy. Projekt se skládá z tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, v rámci něhož jsou školeny oblasti technické administrativy, archivace a skartace, základů cizího jazyka, psaní na stroji a podobně. Podle výsledků z testů a hodnocení školitelů se následně vybere 15 osob, jež budou působit po dobu 19 měsíců jako administrativní pracovníci u městské úřadu, Vsetínské správní a investiční, p.o. a v neziskové organizaci Mateřské centrum Sluníčko.

Smyslem tohoto projektu je nabídnout skupině zájemců o zaměstnání zajímavý rekvalifikační kurz, na nějž pro ty nejlepší čeká zaměstnání, ve kterém si ověří své teoreticky nabyté zkušenosti rekvalifikačním kurzem v praxi.

Výsledkem této aktivity Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s., města Vsetína, Úřadu práce ve Vsetíně je postupné snižování míry nezaměstnanosti v regionu a také zvyšování vzdělanosti zájemců a uchazečů o zaměstnání, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce nejen ve zdejším regionu, ale také v celé České republice.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.