O projektu

Projekt YoungPool II Vsetín vychází ze zkušeností pražské organizace Europrofis s.r.o., která úspěšně realizovala podobný projekt na Mostecku. Jedná se o projekt vycházející z holandské metodiky, který se snaží skloubit analýzu trhu práce v regionu se vzdělávacím programem pro cílovou skupinu mladých nezaměstnaných do 25 let a matek vracejících se po mateřské dovolené na trh práce (Seminář profesní orientace, Aktivizační kurz). Projekt rozvněž obsahuje praktický prvek zkoumání postojů zaměstnavatelů a cíleného vyhledávání pracovních míst pro cílové skupiny projektu. Součástí projektové týmu jsou dva akvizitoři, kteří plní roli mostu mezi přestavami cílových skupin projektu a očekáváními zaměstnavatelů.

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. začala projekt YoungPool II Vsetín realizovat v červnu 2005. Partnery projektu jsou pražské organizace Europrofis s.r.o. a Mepco s.r.o. se zkušenostmi z realizace projektu YoungPool na Mostecku. V průběhu realizace projektu byl za vydatného přispění místní vzdělávací organizace Management Studio 118 sestaven lektorský tým schopný pokrýt celý vzdělávací program pro cílové skupiny. Věříme, že náš projekt přispěje alespoň malým dílem k řešení problémů pracovního trhu v našem regionu a bude inspirací pro vývoj dalších úspěšných projektů.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.