Seminář profesní orientace

Seminář profesní orientace je prvním ze dvou vzdělávacích programů realizovaných v rámci projektu YoungPool II Vsetín. Je složen ze sedmi modulů, které mají přispět ke zvýšení motivace cílových skupin pro zapojení se na trh práce, zlepšit komunikaci účastníka kurzu, upozornit jej na chyby, kterých se dopouští při psaní životopisů, při pohovorech, s cílem posílit jeho sebevědomí a zlepšit vlastní pozici při hledání nového pracovního místa.

Seminář byl složen ze sedmi vzájemně se doplňujících modulů. Každý z modulů trval 2 pracovní dny. Výstupem semináře je zpracovaný životopis a "vize" nasměrování posluchače. Celková doba kurzu je 14 dnů. Školení zajišťoval tým lektorů vybraných předkladatelem projektu.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.