Aktivizační kurz

Aktivizační kurz je dalším vzdělávacím programem realizovaným v rámci projektu. Účast v tomto programu je pro úspěšně absolvované účastníky semináře profesní orientace dobrovolný. Má tři základní okruhy reagující na požadavky zaměstnavatelů v oblasti klíčových kompetencí:
 • základní počítačová gramotnost
 • anglický jazyk
 • projekty a projektové řízení
Celková dotace je 30 dnů.


Základní počítačová gramotnost

Časová dotace 12 dnů. Opakování a sjednocení základů práce s PC.
 • Windows
 • MS World
 • MS Excel
 • získávání, filtrování a použití informací na internetu
 • prezentace firmy a sebeprezentace (Powerpoint, grafika)
 • obchodní možnosti na internetu
 • komunikace na internetu
 • využití počítačů v podnicích a organizacích (ekonomický a aplikační SW)

Anglický jazyk

Časová dotace 12 dnů. Kurz zaměřený na to, jak se jakyk učit, vede účastníky k rozmluvení. Vycházíme z poznatku, že řada lidí se jazky učí na škole, ale neumí ho aktivně používat. Kurs se zaměřeju na konverzaci a schopnost domluvit se, zbavení se ostychu z chyb při použití cizího jazyka.

Projekty a projektové řízení

Časová dotace 6 dnů. Tato část kursu rozvíjí schopnosti v oblasti měkkých klíčových faktorů jako je odpovědnost, schopnost plánovat, komunikovat, týmová práce. Účastníci kurzu budou pracovat na konkrétním projektu (fiktivní firma, organizace burzy práce, příprava výstavy, PR kampaň, sociální projekty apod.). Tím se posiluje i jejich sebedůvěra při prezentaci u zaměstnavatelů. Práce na projektu se bude prolínat i s výukou počítačů a jazyků s cílem dosáhnout v těchto předmětech orientace na výsledek (praxi).


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.