Lektorský tým

V projektu působí lektorský tým, který byl sestaven v říjnu roku 2005 a který zaručuje odbornost při realizaci vzdělávacícho programu. Zajištění obsahové náplně Semináře profesní orientace si vzal za své ing. Martin Pala, MBA, který v průběhu měsíce října 2005 dokázal sestavit a sladit tým odborníků z regionu a zajistit tím odborné pokrytí celého vzdělávacího programu. Zároveň pak svou vlastní osobou zajišťuje modul Projekty a projektové řízení v rámci Aktivizačního kurzu. Zbylé dva moduly Aktivizačního kurzu lektorsky zabezpečili pedagogové Masarykova gymnázia Vsetín.

Lektoři seminářů profesní orientace:
 • Ing. Martin Pala, MBA (vlastník vzdělávací firmy Management Studio 118, specializující se na poskytování školení firem v oblasti managementu - moduly Osobnostní rozvoj, Práce v týmu, Motivace a odpovědnost, Vyjednávání, Vypracování individuálního akčního plánu)
 • Ing. Petr Pala (modul Vyjednávání, zacházení s konflikty a zvládání krizových situací)
 • Ing. Daniel Pala (modul Osobnostní rozvoj)
 • Daniel Fojtů (modul Osobnostní rozvoj)
 • Michal Trčálek (modul  Komunikace a prezentace)
 • PhDr. Ema Vrchoská (modul Komunikace a prezentace)
 • Ing. Miroslav Václavík (modul Využití internetu při hledání pracovního místa)
 • Mgr. Magda Legátová (modul Využití internetu při hledání pracovního místa)
 • PhDr. Jarmila Trochtová (modul Vypracování individuálního akčního plánu)
Lektoři aktivizačních kurzů:
 • Mgr. Dalibor Sedláček (Základní počítačová gramotnost)
 • Pavel Hrnčiřík (Základní počítačová gramotnost)
 • PaedDr. Vlasta Korábová (Anglický jazyk)
 • Mgr. Dagmar Pivodová (Anglický jazyk)
 • Ing. Martin Pala, MBA (Projekty a projektové řízení)


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.